background image

Om vandværket

Den nuværende vandværksbygning blev opført i 1978 med to boringer til rådighed, senere blev der lavet en ny boring. De tre leverer stadig vand nok. Dengang var der 163 forbrugere, nu er der 310.

Der bliver udpumpet ca. 65000 m³ pr. år.

Værket er blevet renoveret i to omgange. I 2004 blev der opsat 3 renvandspumper der kører på skift, så forsyningen bliver ensartet.

I 2008 blev filtre og iltningsbassin skiftet ud med to automatiske filtertanke, så værket fremstår nu som et moderne og velfungerende vandværk, hvor risikoen for forurening er minimal. Der bliver gjort alt for, at vi kan levere rent vand. Derfor beder vi jer forbrugere spare og helst undgå sprøjtning.