background image

Relevant

Bestyrelsesmøde i Frørup vandværk a.m.b.a d. 16/06-2024

Dagsorden

  1. Orientering (dift + forbrug)

  2. Åbent hus

  3. Evt.

Ad. 1

Der har været ledningsbrud på sludevej forårsaget af sludegård under drænarbejde.

Der har været en mindre forurening hos en abonnent, hvor smeden har været ude og skylle igennem. 

Der er en målerbrønd på Sentvedvej, som smeden skal kigge på - den kan ikke lukkes ordentligt.

Vores forbrug er opadgående - på de 35 måneder vi har kørt så har vi pumpet 33kmmm ud fra Ørbæk. Dette projekterer til 80kmmm på årsbasis.

Vi må ikke afbryde vandet hos en abonnent, hvis han misligeholder betaling eller sin del af vandindstallationen - dette skal gøres af Nyborg kommune.

Der er kommet en ny forordning omkring brandstander. Udgifter til renovering eller vedligeholdelse af brandhaner skal afholdes af vandværket.

Vandmåler skal som udgangspunkt placeres i huset - vi må placere i målerbrønd under hensyn til aflæsning og vedligeholdelse.

Vi tager kontakt til Irene omkring hvorvidt vi må lukke brandhanerne - De kan potentielt udgøre en forureningskilde, så hvis brandvæsenet ikke vil bruge dem, skal de helst fjernes.

Ad. 2

Vi får brug for et telt, hvis det bliver dårligt vejr. Herudover så skal der være borde og bænke til at sidde på og ved. Vi undersøger hvad drikkelse koster hos pølsevognen, ellers står vi selv for det. Telt og ting at sidde ved kan lejes i Ørbæk, og det står Henrik for.

Arrangementet afholdes d. 10/8 ved vandværket klokken 1200 - 1400.

Ad. 3

Forslag fra Henrik om at lave en aflæsning af målerne og sammenligne med de udpumpede tal for at kontrollere vandværkets spildtal. Vi skal koordinere dette med NFS, som modtager tallene, men det er en god ide, og vil blive gjort i Juli.