background image

STOP for brug af sprøjtegifte

 Vandrådet i Nyborg Kommune har på møde 28/5-2019 besluttet at opfordre vandværkernes forbrugere og andre haveejere til at undlade at bruge sprøjtegifte (pesticider)

Årsagen hertil er, at der i mange vandværksboringer i de seneste år er fundet flere forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter af pesticider.

Vi vi stoppe denne udvikling og beder om jeres hjælp.

Hvis blot en dråbe sprøjtegift når grundvandet, kan det gøre 10 millioner liter drikkevand ubrugeligt.

En ny boring koster over 500000 kr. og selv om vi finder vand, er det ikke sikkert, at det er egnet til drikkebrug.

Det er således meget bekosteligt og vanskeligt, ja nogle gange umuligt at skaffe uforurenet drikkevand - og det er jer forbrugere som kommer til at betale.

Vi håber, at vandværkerne også i fremtiden kan levere rent drikkevand, og at i vil hjælpe os ved at undlade at bruge sprøjtegifte.

Du kan læse mere i informationsmaterialet her, der er også ideer til at undgå ukrudt uden brug af gift.

Haveejere har endvidere mulighed for at tilmelde sig kampagnen giftfri have på https://www.giftfri-have.dk/tilmeld-have/